Kaart maken met behulp van lagen in PF Studio

Download hier de voorbeelden, waarmee in deze les wordt gewerkt.


 1. achtergrond
 2. foto van de speler
 3. rode balk met logo aan de zijkant
 4. tekst met de naam van de speler
 5. tekst met zijn positie in het elftal

We gebruiken een resolutie van 200, omdat de kaart wordt afgedrukt.


 1. Maak een nieuw bestand aan van 10 bij 15 cm, resolutie 200, achtergrond wit


  dit wordt de achtergrond van de spelerskaart.

 2. Maak een nieuw bestand van 3 bij 15 cm, resolutie ook 200 pixels/inch, kleur rood.
 3. Open het logo en breng het op maat: 3 cm breed, resolutie weer 200p/i, zodat het precies op de rode balk past. Kopieer het logo en plak het als nieuwe laag op de rode balk, precies in het midden:


 4. Voeg de beide lagen samen en kopieer de afbeelding van de balk+logo.
 5. Activeer het eerste bestand en plak de balk+logo als nieuwe laag. Schuif de balk tegen de rechterzijkant: 6. De kaart bestaat nu uit twee lagen:
 7. Open de foto van de speler.
 8. Breng (indien nodig) de resolutie op 200 p/i.
 9. Activeer het gereedschap voor Selectie (de pijl) en maak een selectie van de speler van minimaal 12 breed en 15 hoog; iets meer kan ook, want we schuiven de laag onder de balk door.
 10. Let op: misschien is het nodig om via Afbeelding - Afmetingen afbeelding eerst de hele afbeelding te verkleinen.
 11. Kopieer de speler en plak hem als nieuwe laag op de kaart.
 12. Schuif deze laag onder de rode balk: 13. De kaart ziet er nu zo uit: 14. Rest ons nog twee tekstlagen aan te brengen:
  1. Activeer het tekstgereedschap - kies een letter - richting verticaal= 90 graden:   typ: Naam Speler
  2. De tekstlaag komt normaal gesproken bovenaan in het lagenvenster, zo niet: schuif hem daarheen en hernoem de laag tot "Naam speler".
  3. Maak op dezelfde manier een tweede tekstlaag aan met de naam en tekst "Positie". Het Lagenvenster ziet er nu zo uit:

  4. De kaart wordt opgeslagen als kaart.pfi, zodat de lagen behouden blijven.
  5. Op deze manier kunnen er steeds drie lagen aangepast worden: de foto van de speler en de beide tekstlagen.
  6. Uiteindelijk werken we een spelerskaart zo af:
   1. Voeg alle lagen samen
   2. Selectie - Alles selecteren
   3. Selectie - Verkleinen - 4 pixels
   4. Selectie - omgekeerd
   5. Vul het selectierandje met blauw (kleur logo of sokken)
   6. Hef de selectie op en druk de kaart af.


©Marga de Bruyne
marga.eu
mijneigenfavorieten.nl/oudje