PhotoFiltre Studio: Animatie's uit elkaar halen en wijzigen

Let op: deze les is geschreven voor versie 7.0.2 (juni 2005). Inmiddels is 7.10 verschenen (sept. 2005) en kan een animatie geopend worden via Bestand -Openen. De animatie opent dan in lagen. De werkwijze is verder hetzelfde als hieronder beschreven. Men heeft alleen de plugin niet meer nodig!


Een animatie uit elkaar halen in PF Studio gaat m.b.v. de plugin ImpGifAnim. Download de plugin, pak hem uit en berg de plugin op in de map Plugins van PF Studio (in Program Files). Voor eventueel hulp hierbij zie les Installeren vanaf punt 13.

Om deze les te kunnen volgen moet het bestand bier3.gif eerst opgeslagen worden op de computer. Dat werkt het handigste.


 1. Activeer PF Studio.
 2. Bestand - Importeren - Animated gif - Bier3
 3. Er worden 7 afbeeldingen geïmporteerd, de 7 onderdelen van de animatie.


 4. Let op: de afbeeldingen staan ieder op zich, het zijn dus niet zeven lagen.
 5. Wijzigingen in de animatie ontstaan door een van de afbeeldingen te veranderen en dan daarna de animatie weer in elkaar te zetten.
 6. We volstaan hier met het wijzigen van bier3 (7), de witte laag dus.
 7. Activeer het tekstgereedschap en schrijf er met bruine letters Proost !!! op.
 8. Er is een tekstlaag bijgekomen:


 9. Laag- Samenvoegen met vorige laag: de tekst is nu samengevoegd met de Achtergrond.
 10. Nu moeten we de animatie weer in elkaar zetten: zoals gezegd dat kan alleen via lagen, de de afbeeldingen moeten als lagen op elkaar worden gezet:
  1. Schuif de zeven bierplaatjes uit elkaar... zodat ze allemaal zichtbaar zijn op het beeldscherm
  2. Activeer afbeelding bier3(2) - Bewerken - Kopiëren;
  3. Activeer afbeelding bier3(1) - Bewerken - Plakken;
  4. Activeer bier3(3), kopieer en plak als nieuwe laag op bier3(1);
  5. Herhaal deze bewerking tot alle bierplaatjes én de laag met de tekst in de juiste volgorde op bier3(1) liggen:


  6. Gereedschappen - Bewegende gif :


  7. Klik op Voorbeeld, verander eventueel nog iets bij Vertraging en Exporteer.

 

© Marga de Bruyne
www.oudje.nl
www.mijneigenfavorieten.nl/oudje