PhotoFiltre Studio : 8bf Plugins

Download alle bijlagen

 1. Het is mogelijk de Photoshop plugins met de extensie .8bf te gebruiken in PF Studio.
 2. Het is niet nodig deze plugins te installeren binnen de hoofdmap van PF Studio in Program Files.
 3. Via gereedschap - Voorkeuren kan men bij Photoshop 8bf een map aangeven, waarin de plugins staan.
 4. Het is aan te bevelen de locatie voor deze map te kiezen buiten Program Files, zodat bij een eventuele crash van PF Studio niet alle plugins verloren gaan. 5. Hier werd gekozen voor de locatie D:/ Plugins .
 6. Sluit PF Studio.
 7. Als voorbeeld installeren we de plugin Kiwi:
  1. Download de plugin van de website;
  2. Pak het zipbestand uit en berg de hele map Kiwi op in D:/plugins;
 1. Open PF Studio;
 2. Open de afbeelding wolken.
 3. Filter- Plugins - Photoshop 8bf - Kiwi.....

 4. Wanneer er nu een foutmelding komt dat er een dll mist, dan staat die ter download op de website .
  1. Uitpakken en opbergen in map System32 van Windows XP en in map System van Windows 98.
 1. Klik op het kleine zwarte pijltje en de opties van deze plugin komen te voorschijn:

 2. Tijd voor het experiment..!!!
 3. Op dezelfde manier installeren we Alf's borders: (download  van website).
 4. Een paar adressen voor plugins:
  1. Photoshop Filters .
  2. Filters.
 1. Filters Unlimited: Dit programma organiseert veel (niet alle!) 8bf-plugins. Het grote voordeel is dat het een preview geeft van een bepaalde plugin. D.m.v. schuifjes kan een effect ook nog beļnvloed worden. Het programma is niet gratis, maar het geld meer dan waard. Verdere informatie hier. Er is een demoversie beschikbaar.

© Marga de Bruyne
www.oudje.nl
www.mijneigenfavorieten.nl/oudje