PhotoFiltre: Plugin Witbalans2 (ook voor PF Studio)

Wat is witbalans?

De meeste lichtbronnen zijn niet 100% puur wit, maar wijken af naar een bepaalde kleur. Onze ogen passen zich automatisch aan aan deze bronnen, maar een camera doet dit niet. Een camera heeft n punt nodig dat wit voorstelt, waarmee het dan de rest kan berekenen: het witpunt. De witbalans is dan de instelling die de camera vertelt wat wit moet zijn op de foto. Elke keer als een digitale camera een foto neemt moet het witpunt worden berekend, waarop het percentage van elke andere kleur wordt gebaseerd. Omdat dit benvloed wordt door de kwaliteit van het licht bij de opname, hebben de meeste camera's de mogelijkheid om een witbalans in te stellen. Typische instellingen zijn Zonlicht, Bewolkt, TL-Lamp, etc. Hierdoor is wit ook echt wit op de foto. In de Auto modus bepalen complexe berekeningen wat het witpunt is. Dit gebeurt meestal vrij nauwkeurig, maar leidt bij bewolkte omstandigheden vaak tot foto's met een blauwe kleurzweem.


In deze les bespreken we de plugin White balance adjustment van Alexandre GAMBIER . Download de plugin van de website; pak het zipbestand uit en berg de plugin op in de map Plugins van PhotoFiltre. Herstart PF om de plugin te activeren. Hij is te vinden bij Filter - Plugin - White balance adjustment. (Let op: alleen actief bij een geopende afbeelding).

  1. Open de afbeelding voorbeeld.jpg
  2. Menu - Filter - Plugin - White balance adjustment.
  3. Het dialoogvenster van de plugin verschijnt:

  4. Experimenteer met de Adjustment factor en vink Automatic preview aan.
  5. Dezer plugin is ook erg geschikt om een blauwe kleurzweem te verwijderen.
  6. Oefen hiermee met de foto sneeuw.jpg; (zie bijlage)

Marga de Bruyne
www.oudje.nl
www.mijneigenfavorieten.nl/oudje