PhotoFiltre7: Klonen

Nodig voor deze les: download brandweer12.jpg


Klonen

Met het gereedschap Klonen heeft men o.a. de mogelijkheid om storende oneffenheden in een afbeelding te herstellen of te verwijderen.
Men kopieert materiaal uit de bron en brengt het over naar het doel. Bron en doel moeten zich in dezelfde afbeelding bevinden.


 1. Open de afbeelding brandweer12.jpg. De strepen in de lucht moeten worden verwijderd.
 2. Ga naar het gereedschapspalet en activeer het Kopieerstempel-gereedschap. Het geactiveerde stempeltje komt in een wit vierkantje te staan. De bewerkingsopties Dekking, Vast/Patroon en Straal worden actief. De cursor is nu een kruisje.
 3. Zet bij Dekking het schuifje helemaal rechts(is volledige dekking);
 4. Zet bij Straal: 40 ( grootte van de kwast);
 5. Zet de zoomfactor op <Auto>;
 6. Ga met de cursor (hier een kruisje) naar een stukje lucht zonder streep en houd de Ctrl-toets ingedrukt. De cursor is nu een stempeltje. Klik nu met de linkermuisknop. Het brongebied is nu gedefinieerd;
 7. Laat Ctrl-toets los en ga met de cursor naar de plek waar je de bron (een stukje wolk) wilt stempelen. Deze plek is je doelgebied;
 8. Klik nu met de linker muisknop ingedrukt op de streep om te klonen;
 9. N.B.: Tijdens het klonen zie je twee kruisjes: één in het doelgebied en één in het brongebied. De positie van doelgebied ten opzichte van brongebied blijft gefixeerd zo lang je niet opnieuw stempelt met de Ctrl-toets;
 10. Kloon nu met steeds korte klikken de rest van de strepen.
 11. Soms kan het nodig zijn de straal te wijzigen, bijv. aan de linker kant van de auto. Terwijl je kloont houd je de bron steeds goed in het oog. Vergeet niet in te zoomen indien nodig!
 12. De knop 'ongedaan maken' (terugpijltje) gebruiken we om één stap terug te gaan als er even iets verkeerd gaat.
 13. Met de knop 'Opnieuw' krijgen we weer terug wat we eerder gedaan hadden.
 14. Sla het eindresultaat op als brandweer_gekloond.jpg.

© Marga de Bruijne
www.oudje.nl
www.mijneigenfavorieten.nl/oudje