PhotoFiltre: Gereedschapspalet en menu Gereedschappen

Het gereedschapspalet bestaat uit drie onderdelen: kleurenpalet - gereedschappen - opties voor gereedschappen .
Het menu Gereedschappen heeft een aantal submenu's, die kort besproken zullen worden.

Lees de uitleg door en oefen daarna even met het gereedschap of de optie die relevant is.


Het gereedschapspalet

 1. 1. Hier worden voor- en achtergrondkleur bepaald. (voorgrond = linker muisknop, achtergrond = rechter muisknop bij het toepassen van de kleuren met bijv. penseel).
  1. door op de kleine zwart-witte vierkantjes te klikken springen de kleuren terug naar zwart-wit;
  2. kleur kiezen kan via klikken op de kleurenhokjes (muis krijgt vorm van pipet). Alternatief: klik op een van de twee vierkanten en een venster met vergroot kleurenpalet wordt zichtbaar;
  3. overlopende kleuren kiezen: : d.m.v. de pijltjes onder de kleurenhokjes; deze geven 11 opties met overlopende kleuren, waaruit ook gekozen kan worden. De 12e klik geeft weer de kleurenhokjes;
  4. het kromme pijltje rechtsboven laat voor-en achtergrondkleur wisselen;
  5. de RGB waarden en de html code van een bepaalde kleur komen aan bod bij bespreking van het gereedschap pipet.
 1. 2. De gereedschappen: 12 in totaal. Neem de tijd met ieder gereedschap te oefenen.

1

selectie

selectie: via de opties in het kader eronder (zie rode 3 hier) kan een selectie tot stand gebracht worden door slepen met de muis. Een gemaakte selectie kan worden opgeheven door te kiezen voor Selectie - Selectie verbergen (of klikken op dit icoon: . Er kan dan opnieuw een selectie gekozen worden.

2

pipet

met de pipet worden kleuren gekozen voor het kleurenpalet. Iedere keur uit een geopende afbeelding kan als voorgrondkleur (met linker muisknop) en als achtergrondkleur (met rechter muisknop) gekozen worden. In het kader eronder verschijnt dan de RGB waarde en de html code van de gekozen kleur. Zo is wit RGB 255-255-255- en heeft het de html code F000000.

3

toverstokje

toverstokje: belangrijk zijn hier de Opties voor gereedschap in het onderste kader: hoe hoger de tolerantie des te meer kleur wordt er geselecteerd. Open om te oefenen de oefenroos : zet tolerantie op 30 en klik in het gebied buiten de roos. Bekijk de selectie. Verberg de selectie (Selectie - Selectie verbergen) . Zet tolerantie op 80 en doe hetzelfde. Nu is bijna alles geselecteerd. Met kleur aangevinkt wordt alles in een bepaalde kleur geselecteerd.

4

lijngereedschap

lijngereedschap: de dekking en de breedte kunnen aangegeven worden. Alleen rechte lijnen zijn nu (juli 2005) mogelijk. Door de Shift ingedrukt te houden blijven ze horizontaal en verticaal ook Úcht recht. Twee extra opties voor pijlen helemaal onderaan. Antialias: aangeklikt houdt in dat er geen pixels langs de rand komen, met name bij kromme lijnen (hier dus niet Úcht relevant!).

5

vulgereedschap

vulgereedschap: een gebied met een effen kleur is te vullen met een andere kleur. Een bestaande afbeelding met gemengde kleuren is niet eenvoudig te vullen met een effen kleur. Zet eventueel de tolerantie hoger. Dekking wijzigen kan mooie resultaten opleveren.

6

spuitbus

spuitbus: druk, verstrooiing en straal zijn opties om de spuitbus zijn werk te laten doen. Oefen hier eens mee op een effen ondergrond. Met name de straal op bijv. 100 geeft een mooi "all-over" resultaat.

7

penseel

penseel: een aantal opties, waarbij alleen bij de onderste twee de straal is in te stellen. Met de Shift ingedrukt kun je een rechte lijn maken. Met de Ctrl ingedrukt kun je een kleur kiezen uit een geopende afbeelding. De cursor wordt dan pipet.

8

geavanceerd penseel

geavanceerd penseel: een aantal interessante opties.

9

nevel

nevel: brengt een vervaging aan. Om het goed te zien inzoomen tot 200 of 300%.

10

uitsmeren

uitsmeren: pixels uitsmeren, optie die geschikt is om randen iets bij te werken.

11

kopieerstempel

kopieerstempel: met Ctrl ingedrukt wordt het te kopiŰren gebied vastgelegd in de stempel. Grootte wordt bepaald bij straal. Wanneer Vast is aangeklikt wordt de kopie vastgehouden. Het kopieerstempel werkt alleen binnen dezelfde afbeelding.

12

rolgereedschap (muiswieltje)

rolgereedschap: be´nvloedt het muiswieltje op 3 manieren.

 1.  
 2. 3. Ieder gereedschap heeft zijn eigen opties. Dat is goed te zien wanneer een ander gereedschap wordt aangeklikt: dan wijzigt het onderste kader.

Het menu Gereedschappen

 1. De Afbeelding verkenner (ook te activeren via icoon ).Uitgebreide beschrijving daarvan in de les Verkenner.
 2. Automatiseer/batch: erg handig gereedschap om op een hele serie afbeeldingen (of een selectie ervan) een bepaalde bewerking toe te passen. Bijv. omzetten in een ander formaat, allerlei filters. De oorspronkelijke afbeeldingen blijven bewaard. Met name tijdbesparend wanneer een serie foto's uit de digitale camera in tiff omgezet moeten worden in jpeg. Het venster is erg overzichtelijk en duidelijk. Om de bewerking te laten uitvoeren: klik op Actie.

 3. Als schermachtergrond: de actieve afbeelding wordt als bureaublad ingesteld.
 4. Exporteren als pictogram: simpele manier om je eigen pictogrammen te maken. Bij voorbeeld:
 5. Afbeeldingenbeheer: 4 opties om snel met afbeeldingen te werken. Vooral de optie verwijderen is tijdbesparend.
 6. Navigeren: met de Page up en Page down toetsen kun je door de afbeeldingen navigeren. Dat kunnen zijn de geopende afbeeldingen waar je mee bezig bent maar ook de thumbnails in de verkenner.
 7. Openen met standaard programma: de actieve afbeelding wordt zichtbaar gemaakt in het programma dat daarvoor in Windows is ingesteld. Dat is dus per gebruiker verschillend. Het snelste werkt m.i. nog altijd (in Windows XP) de .
 8. Voorkeuren: beschrijving daarvan zie de les Voorkeuren.
 9. Plugins: de ge´nstalleerde plugins staan hier vermeld. Kijk voor installatie plugins zo nodig de les Installeren.

ę Marga de Bruyne
www.oudje.nl
www.mijneigenfavorieten.nl/oudje