PhotoFiltre7: Bijsnijden

Nodig voor deze les: download brandweer12.jpg en brandweer10.jpg

 


Een afbeelding bijsnijden (een stuk uit een afbeelding snijden):

 1. Activeer PhotoFiltre en open brandweer10.jpg
 2. Activeer het 'Selectiegereedschap' in het gereedschapspalet en selecteer de optie 'rechthoek':
 3. Maak een rechthoekige selectie rond de slangen aan de bovenkant; deze selectie kan op twee manieren worden uitgesneden (bijgesneden):
  1. Ga naar het menu 'Afbeelding - Bijsnijden' (Shift+Ctrl+H)óf
  2. Rechtsklik binnen de selectie en kies voor 'Bijsnijden';
 4. Klik op het terugpijltje (ongedaan maken) om weer terug te komen in het origineel;
 5. Bekijk de afmetingen in de statusbalk. Deze zijn 826 bij 875. Schuif met de cursor over de afbeelding en zie hoe de X- en Y-waarden veranderen;
 6. Maak opnieuw een selectie en oefen met de volgende punten;
  1. Wijzigen van een selectie kan als volgt:
  2. Ga met de muiswijzer over één van de randen tot deze een dubbele pijl wordt: nu zijn óf de hoogte, óf de breedte te verslepen;
  3. Idem op een hoek: nu is de hele selectie te wijzigen;
  4. Zet de muiswijzer in het midden: de cursor verliest zijn “staart”en nu is de selectie te verslepen;
 7. Een selectie verbergen: 'Selectie - selectie verbergen' of klik op icoon (Ctrl+D);
 8. Exacte afmetingen van een selectie aangeven kan als volgt:
  1. Klik op het menu 'Selectie-Handmatig instellen';
  2. Selecteer 'Handmatig' als de positie van de coördinaten moet worden bepaald, zo niet dan 'Automatisch' selecteren;
  3. Geef een hoogte en breedte in pixels aan: bijv. 400 bij 400;
  4. Klik op OK en snijd de selectie bij (zie punt 3);
 9. De andere opties voor selectie: Oefen met de overige opties uit het gereedschapspalet, zoals 'ovaal' etc. Tip: om e en echte cirkel te maken moet de Shift toets ingedrukt blijven tijdens het selecteren.
 10. Schenk extra aandacht aan het menu ‘Selecteren-Omgekeerd’. Wanneer dit wordt gekozen, dan wordt het niet geselecteerde gebied geselecteerd!
 11. Sluit de afbeelding, opslaan is niet nodig.

De afbeelding tot een bepaalde verhouding bijsnijden:

 1. Open de afbeelding brandweer10.jpg ;
 2. Selecteer de hele afbeelding via Ctrl+A;
 3. Ga naar Selectie – Passende ratio – kies:
 4. De selectie heeft nu de juiste verhouding en kan vergroot en/of verkleind worden zoals hierboven beschreven.
 5. PhotoFiltre bepaalt zelf of de selectie staand of liggend wordt gemaakt. Dit kan gewijzigd worden door niet te beginnen met Ctrl+A, maar met een willekeurige liggende of staande selectie en dan via Passende ratio te selectie te vergroten.
 6. De verhouding breedte/hoogte is ook te controleren in het venster 'Afmetingen afbeelding', door daar de eenheid 'cm' te selecteren onder 'Nieuwe afmetingen'.
 7. Sluit de afbeelding; opslaan is niet nodig.

© Marga de Bruijne
www.oudje.nl
www.mijneigenfavorieten.nl/oudje