Marga de Bruyne Terug naar index


Grofkorreligheid (ruis) in een foto verwijderen met PSP XI


Benodigde bestanden voor de les: downloaden van website


Wat is grofkorreligheid (ruis): (cursief = vlg. Help)

De kleine, ongelijkmatig verdeelde stippen die soms aanwezig zijn in digitale foto's, worden "grofkorreligheid" genoemd. Deze ongewenste artefacten worden bijvoorbeeld veroorzaakt door JPEG-bestandscompressie of zelfs door elektronische fluctuaties in een digitale camera. Een goed voorbeeld is een foto van een helderblauwe lucht. Als u inzoomt, ziet u soms hele kleine gekleurde stippen die niet echt in de lucht aanwezig zijn. Met een filter kunt u grofkorreligheid opsporen en verwijderen, terwijl kleinere details behouden blijven.

Paint Shop Pro XI heeft twee filters om dit te verhelpen.

Via Aanpassen - Eenstaps-grofkorreligheid verwijderen gaat het automatisch:De tweede optie wordt hieronder besproken.

1.   Open de foto ruis.jpg en dupliceer de achtergrond. Zorg dat de kopie actief is.

2.   Ga naar Aanpassen - Grofkorreligheid van dig. camera verwijderen.

3.   Het bijbehorende dialoogvenster wordt geopend:

4.   De drie dradenkruisen vertegenwoordigen samples (monster, steekproef) van grofkorreligheid (die door het filter zijn bepaald) in de hoge lichten, middentonen en schaduwen van de afbeelding.

5.   Klik op een kruis en in het linker voorbeeldvenster wordt het gebied aangegeven .

6.   Rechtsklik op een kruis: je kunt het kruis verplaatsen.

7.   Zorg ervoor dat het voorbeeldgebied niet te dicht bij de rand terechtkomt.

8.   Klik Automatisch proef aan, zodat het resultaat als proef zichtbaar wordt op de afbeelding.

9.   Stel op de tab Grofkorreligheid verwijderen een niveau in voor de details Klein, Normaal en Groot. Met deze instellingen bepaalt u de mate van correctie in de bijbehorende band voor grofkorreligheid. Markeer het selectievakje Detailgrootten koppelen om deze instellingen in verhouding tot elkaar aan te passen.

10.      Gebruik de instelling Correctiemenging om te bepalen welk percentage van de gecorrigeerde afbeelding wordt samengevoegd met het origineel. De waarde ligt in het bereik van 0 procent (geen grofkorreligheid verwijderen) tot en met 100 procent (de hele afbeelding corrigeren) en de standaardwaarde is 70 procent.

11.      Gebruik het icoon om een instelling op te slaan.

12.      De optie Verscherpen spreekt voor zich... voorzichtig hiermee!!

13.      Tabblad Afbeelding beschermen: hiermee kan men bepaalde kleurgebieden uitsluiten van correctie. Zie verder daarvoor de Help.

14.      Probeer nu e.e.a. uit op de voorbeeldfoto. Ongeveer dit?

15.      Omdat de correctie toegepast wordt op de kopie van de Achtergrond is het altijd nog mogelijk de dekking iets te verminderen, waardoor het effect ook minder wordt.


Marga de Bruyne
www.oudje.nl
www.mijneigenfavorieten.nl/oudje