Perspectief-correctie in PSPX

  1. Download bijlage van website en open de foto liftstation.jpg in PSP.
  2. Activeer het gereedschap voor Perspectiefcorrectie (verborgen onder icoon rechttrekken):

  3. Trek aan de lijnen zodat ze langs de scheve lijnen van het gebouw liggen:

  4. Klik dan dubbel binnen de lijnen.
  5. Mocht het teveel of te weinig zijn: terugpijltje en opnieuw beginnen!!
  6. Om het gereedschap te deactiveren: klik op Pannen (handje), eerste icoon bovenaan.

© Marga de Bruyne
www.oudje.nl
www.mijneigenfavorieten.nl/oudje