Histogram aanpassen in PSP X

Een histogram is een grafiek waarin een totaalbeeld wordt gegeven van de verdeling van pixels in een glijdende schaal grijswaarden van 0(zwart) tot 255 (wit)

 1. Open de foto zon in PSP.
 2. Druk op F7 om het venster Histogram te openen. We gaan de Grijswaarden bekijken. Stel het venster zo in:

 3. Je ziet dat aan de linker kant de grafiek een eindje uit de zijkant pas begint én dat aan de rechter kant de lijn erg laag ligt.
 4. Voordat we dit gaan aanpassen maak je een kopie van de Achtergrond: Lagen - Dupliceren
 5. We gaan dit aanpassen via Aanpassen - Helderheid en contrast - Histogram aanpassen.
 6. Het venster Histogram aanpassen:
  1. Herstel daar eerst de Standaardwaarden:
  2. Bekijk dan het venster:
  3. Je ziet de witte ruimtes aan weerszijden van de grijze curve.
  4. Geef bij Laag een waarde van 35 en je ziet dat het donkere driehoekje verschuift tot aan het grijs: de afbeelding wordt donkerder.
  5. Geef bij Hoog een waarde van 210 en je ziet het witte driehoekje naar links verschuiven: de afbeelding wordt helderder. Klik OK.
  6. Kijk nu eens naar het nieuwe histogram: veel gelijkmatiger (zie er naast het oorspronkelijke histogram van punt 2).

 7. Extra info: kun je ook overslaan , (maar wellicht wordt het dan iets duidelijker??):
  1. Wanneer je in het histogram van punt 2 met de muis naar het punt gaat waar de grafiek begint (aan de linker kant) zie je daar de waarde 36:

  2. En hetzelfde geldt ook voor de rechter kant: ga met de muis naar het punt waar de grafiek begint: (ongeveer) op 210.

 8. In het Palet Laag kun je eventueel de dekking van de laag Kopie van Achtergrond nog iets wijzigen, omdat smaken nu eenmaal verschillen.
 9. Hetzelfde resultaat zou je overigens ook kunnen bereiken door de waarden van punt 6d. en 6e. iets aan te passen.
 10. Hieronder het resultaat:


© Marga de Bruyne
www.oudje.nl
www.mijneigenfavorieten.nl/oudje