Kleur wijzigen met handmatige kleurcorrectie in PSP9

 1. Download bijlage van website en open de foto uil in PSP
 2. We willen het wit van de uil een ander tintje geven.
 3. Eerst selecteren we de uil: activeer het gereedschap voor selectie uit vrije hand , stel in op intelligente rand en doezelen 1.
 4. Sla de selectie op in het alfakanaal om hem weer snel bij de hand te hebben als er iets misgaat: ga naar Selecties- selecties laden/opslaan - selectie opslaan in alfakanaal - opslaan
 5. Ga naar Aanpassen - Kleurbalans - Handmatige kleurcorrectie.
 6. Het bijpassende dialoogvenster verschijnt. Je ziet alleen de geselecteerde uil.

 7. Let op: links onderaan geen vinkje bij Verzadiging behouden.
 8. Klik in het rondje voor Vooraf ingest. doelkleur, waarmee het venstertje daaronder geactiveerd wordt. Doe je dat niet, dan kun je handmatig een kleur uitkiezen! Kies in het venster voor Grassen en kies daar bijv. voor GrassParch. 9. Bekijk het resultaat. Te veel???..... klik dan op het rondje voor Handmatige doelkleur (zie punt 7) en zoek iets lichters uit. In dit geval is het de kleur #F1DBB9 geworden.
 10. Je ziet dat het eerst geselecteerde grassen nu niet meer geselecteerd is... je maakt immers een eigen kleur aan!
 11. Klik op OK, hef de selectie op en sla het geheel op. (zie download van website).
 12. Op dezelfde manier is het ook mogelijk de hele foto (dus niet alleen de geselecteerde uil) een ander tint te geven.
 13. Daartoe kun je punt 4 en 5 overslaan. Bij punt 7 selecteer je dan een bijv. een stukje van de witte buik van de uil en bij de verkleuring wordt alles meegenomen!

İMarga de Bruyne
www.oudje.nl
www.mijneigenfavorieten.nl/oudje