De Achtergrondwisser in PSP XI achtergrondwisser


Benodigde bestanden voor de les: downloaden


Opties voor Gereedschap:

opties

Vlg. Help van PSP X:
Met
de Achtergrondwisser wist u snel de achtergrond van een afbeelding.
De volgende instellingen zijn mogelijk voor het gebruik van de Achtergrondwisser: :

 

Dichtheid — het dichtheidsniveau opgeven. Wanneer de dekkingsinstelling op 100% is ingesteld, worden pixels volledig gewist om ze transparant te maken. Bij een lagere dekking worden pixels gedeeltelijk transparant.

 

Tolerantie — hoe nauwkeurig de geselecteerde pixels met de voorbeeldpixel moeten overeenkomen. Het waardebereik loopt van 0 tot 512. Bij lagere instellingen worden alleen pixels met nauw overeenstemmende kleuren gewist. Bij hogere instellingen worden er meer pixels gewist. (Deze optie is niet beschikbaar als het selectievakje Automatische tolerantie is geselecteerd.)

 

 

Scherpte — in hoeverre de zachtheid van de gewiste rand afhankelijk is van het kleurverschil tussen het object en de achtergrond. Het bereik loop van 0 tot 100. Bij lagere instellingen vormen de te wissen randen een kleurverloop (een geleidelijkere kleurovergang). Hogere instellingen geven een abruptere kleurenovergang te zien.

 

Sampling — de basis op grond waarvan welke pixels worden gewist. Deze instelling bevat de volgende opties:

 

 

 

Eenmaal — een monster nemen op het punt waar u als eerste klikt en alle overeenkomende pixels tijdens de streek wissen. Deze optie gebruikt u als u gelijksoortige kleuren wilt wissen en wilt voorkomen dat gebieden die u wilt behouden ook worden gewist.

 

 

Aaneengesloten — voortdurend monster nemen en alle pixels die overeenkomen wissen. Als het gebied dat u wilt wissen behoorlijk variabel is, gebruikt u deze instelling en stelt u een erg lage waarde in voor Stap, zodat het gebied tijdens het wissen regelmatig wordt bemonsterd. Met dit gereedschap kunt u alle voorkomende kleuren wissen, waaronder voorgrondkleuren als de pixel die wordt bemonsterd in een gebied op de voorgrond ligt.

 

 

 

Achtergrondstaal — alle pixels wissen die overeenkomen met de huidige achtergrondkleur op het palet Materialen.

 

 

Voorgrondstaal — alle pixels wissen die overeenkomen met de huidige voorgrondkleur op het palet Materialen.

 

 

Limieten —aangeven of gewiste pixels naast elkaar moeten liggen. Deze instelling bevat de volgende opties:

 

 

Niet-aaneengesloten — alle pixels wissen op het pad van het gereedschap die overeenkomen met de bemonsterde pixels, zelfs als ze niet naast elkaar liggen. Gebruik deze modus op afbeeldingen waar de achtergrond door gaten in de afbeelding te zien is.

 

 

 

Aaneengesloten — alleen aaneengesloten pixels wissen die overeenkomen met de bemonsterde pixels. Gebruik deze modus wanneer de achtergrondpixels lijken op de kleur aan de randen van het object dat u wilt isoleren.

 

 

Randen zoeken — het wissen van het penseel beperken volgens de randinformatie.

 

 

Autom. tolerantie — de tolerantie bepalen op basis van de pixels op het pad van het gereedschap. De tolerantie kan voortdurend veranderen naarmate het gereedschap over verschillende delen van de laag wordt verplaatst. Schakel dit selectievakje uit als u een instelling voor Tolerantie wilt opgeven.

 

Alle lagen gebruiken — gegevens uit alle samengevoegde lagenbe monsteren. Alleen pixels in de huidige laag worden gewist. Schakel dit vakje uit als u alleen gegevens uit de huidige laag wilt bemonsteren.

 

 

Helderheid negeren — grote verschillen in kleurhelderheid en -verzadiging negeren. Selecteer dit selectievakje wanneer de kleuren in het object dat u wilt isoleren sterk verzadigd zijn terwijl de achtergrond onverzadigd is, of omgekeerd.

 

 

 

 

Moet ik automatische of handmatige tolerantie gebruiken?

 

Begin met een ingeschakeld selectievakje Autom. tolerantie. Als er te veel of te weinig wordt gewist, schakelt u het selectievakje Autom. tolerantie uit en verhoogt of verlaagt u de waarde bij Tolerantie.


1.   Maak er een gewoonte van om de precisiecursor aan te zetten als je werkt met de achtergrondwisser.

a.   Bestand - Voorkeuren - Algemene Programmavoorkeuren - Weergave en caching

b.   Zet een vinkje voor "Precisiecursors gebruiken" .

2.   voorinstellingen

a.   Voorinstellingen: hier kun je je eigen voorinstellingen opslaan én hier kun je de standaardwaarden herstellen:

opties

b.   Voorbeelden: hieronder zitten alle mogelijkheden .. een scala aan wisser-vormen

c.    Vorm: keuze uit rond en vierkant

d.   Grootte: van 1 tot 500

e.   Hardheid: de randen worden vager (zachter)

f.      Stap: standaard is 5. Verhoging: werkt niet altijd goed. Verlagen: geen probleem, wel iets langzamer.

g.   Dichtheid: bepaalt de hoeveelheid weg te halen pixels

h.   Dikte: Bepaalt de dikte van de cursor

i.      Rotatie: de hoek (in graden). zie de voorbeelden achter het pijltje rechts van de getallen.

j.      Dekking: het percentage dekking van de wisser.


 

3.   Open de foto achtergrondwissen.jpg: het is de bedoeling de man vrij van de achtergrond te maken en hem ergens anders op te zetten.

a.   Dupliceer in het Palet lagen de Achtergrond. Zorg dat de kopie actief is en schakel de zichtbaarheid van Achtergrond uit.

b.   Activeer de Achtergrondwisser, standaardinstellingen. Begin eerst langs de buitenzijden zoveel mogelijk weg te halen van de achtergrond. Met de spatieblak ingedrukt gaat dat heel snel!

c.    Tip: mocht je per ongeluk iets verkeerds weghalen: rechts klikken en het wordt hersteld.

d.   Bij het wissen langs de rand van de persoon wordt het lastiger. Let goed op de cursor:


het midden is het "wis-punt" . Je kunt dus met de randen over het te wissen gebied heengaan.. net zover tot het centrum nog in te wissen gebied zijn werk doet.

e.   Langs de randen zelf volstaat de standaardinstelling niet: je kunt hier kiezen voor Sampling: eenmaal, Hardheid 75, grootte ongeveer 75. (Let op: deze instellingen zijn richtlijnen.... het kan altijd anders bij een andere foto en ook bij deze).

f.      Ook een prima optie: Voor- of Achtergrondstaal, met name voor lastige kleine stukjes in een bepaalde kleur.

g.   Wanneer de achtergrond volledig is gewist kan het restant ergens anders worden opgeplakt.

h.   Het resultaat: achtergrondwissenplus.jpg.


©Marga de Bruyne
oudje.nl
mijneigenfavorieten.nl