Akismet

Om je site te vrijwaren van spam gebruiken we de plugin Akismet. Deze is al geïnstalleerd, maar moet nog wel geactiveerd worden.

  • Open Dashboard – Plugins – Geïnstalleerde  plugins – Akismet: klik op Activeren.
  •  Klik op de link en meld je aan voor een account. Let op: kies voor Personal en zet het schuifje bij de dollars op NUL (helemaal naar links dus!).
  • Er komt een email met de sleutel.
  • Klik op Askimet Instellen en voer de sleutel in. Zet een vinkje bij Automatisch spam verwijderen.
  • Klik op Instellingen bijwerken.