De wisser - achtergrondwisser in PSP XI


Benodigde bestanden voor de les: downloaden van website

De wisser:

1.   Vlg. Help van PSP X: Met de Wisser kunt u gebieden in een laag wissen zodat ze transparant worden. Wanneer u de Wisser gebruikt om in een rasterlaag te wissen, worden alle pixels op het pad transparant. Een grijs en wit dambordpatroon geeft aan dat gebieden transparant zijn.

Let op: zodra de wisser wordt gebruikt op een Achtergrond, wordt deze omgezet in een rasterlaag.

2.  

3.   Open de afbeelding zonnebloemen in PSP.

4.   Gebruik de wisser op de afbeelding: gewiste pixels worden transparant. De verwijderde pixels worden bewaard en kunnen met de rechter muisknop weer terug gezet worden.

5.   Stel grootte en dekking in naar behoefte; vooral met het wijzigen van het dekkingspercentage zijn mooie resultaten te behalen.

6.   De penseelpunt is ook in te stellen


men kan ook met een aangepast penseelpunt gummen..

De Achtergrondwisser

1.   De Achtergrondwisser Er zijn verschillende opties, die in Help van PSP uitgebreid worden besproken. Het is absoluut de moeite waard zich daar eens in te verdiepen. We bekijken er hier een paar.

2.   Gebruik de afbeelding zonnebloemen.

3.   Volgens Help van PSP: (cursief)

1.   Sampling: Hoe het gereedschap bepaalt welke pixels worden gewist

         Eenmaal: samplet in het midden van het penseel waar u als eerste klikt, en wist alle overeenkomende pixels tijdens de streek.

         Aaneengesloten: samplet bij elke stap in het midden van het penseel en wist alle overeenkomende pixels.

         Achtergrondstaal: wist alle pixels die overeenkomen met de huidige achtergrondkleur

         Voorgrondstaal: wist alle pixels die overeenkomen met de huidige voorgrondkleur

         Oefen dit met de foto.... neem er rustig de tijd voor.

2.   Limieten: Of gewiste pixels naast elkaar moeten liggen:

         Niet-aaneengesloten: wist alle pixels op het pad van het gereedschap die overeenkomen met de gesampelde pixels, zelfs als ze niet aaneengesloten zijn (niet naast elkaar liggen). Gebruik deze modus op afbeeldingen waar de achtergrond via gaten in de afbeelding te zien is

         Aaneengesloten: wist alleen aaneengesloten pixels die overeenkomen met de gesampelde pixels. Gebruik deze modus wanneer de achtergrondpixels lijken op de kleur aan de randen van het object dat u wilt isoleren.

         Randen zoeken: beperkt het wissen van het penseel volgens de randinformatie

         Oefen dit in combinatie met Sampling.

3.   Tolerantie: bij eenmaal en ononderbroken kun je AutoTolerance aanzetten. Bij de overige opties is dat niet het geval en kun je met de waarden in het hokje voor Tolerantie experimenteren. Je kunt het hokje natuurlijk ook uitzetten.

         Hij doet het niet...!! zet de tolerantie hoger....

         Rechter muisknop: hiermee maak je iets ongedaan, net zoals bij de wisser.

         Penseelpunten: werken allemaal in de achtergrondwisser.


Marga de Bruyne
www.oudje.nl
www.mijneigenfavorieten.nl/oudje