Tekst op een afbeelding in PSP XI


Benodigde bestanden voor de les: downloaden


1.   Open een nieuw bestand, 300 bij 300, wit, RGB 8bits en activeer het gereedschap voor tekst


2.   Bekijk  het palet Opties voor gereedschap (F4)Kies voor zwevend en stel verder het lettertype, de lijnbreedte  en de lijnstijl in. Kijk even naar de mogelijkheden!

3.   Bepaal de richting: horizontaal of verticaal.

4.   Ga met de muis naar het bestand en je ziet dat de cursor verandert in een kruis met een letter: klik nu en je komt in het venster tekstinvoer:
5.   Terwijl je de tekst typt zie je hem verschijnen op het bestand. Wanneer je niet tevreden bent selecteer je de tekst en verander je bij Opties voor Gereedschap het een en ander. Tot slot klik je op toepassen.

6.   Experimenteer verder met de modi en mogelijkheden van Opties voor gereedschap… zodat je inzicht krijgt in de mogelijkheden!

Sluit het bestand hierna, zonder op te slaan.


7.   Open de afbeelding ogen .

·        Breng een nieuwe laag aan en noem die tekst. Zet een tekst op die laag en voeg effecten toe, zoals schaduw o.i.d.

·        bedenk dat het type letter vaak een extra effect kan geven.

·        Er zijn honderden sites op internet waar je letters (fonts) kunt vinden om te downloaden.

·        Het is niet nodig het geheel op te slaan, het is slechts een oefening.

8.   Tekst langs een gebogen lijn

o        Open een nieuw bestand, 300 bij 300, wit, RGB-8bits

o        Voorgrondkleur zwart, achtergrondkleur uitgeschakeld

o        Activeer het Gereedschap pen.

o           Kies in het venster Opties voor gereedschap voor: van punt tot punt tekenen

o         Trek een rechte lijn links op het bestand van boven naar beneden

o        Klik met de muis rechtsonder op het bestand: de lijn buigt naar dat punt toe…. je hebt een gebogen lijn getekend.

o        Oefen hiermee….. het is even wennen…J

o        Open het palet lagen en je ziet dat er een (vector)laag is toegevoegd

o        Activeer  het tekstgereedschap , kies bij Opties voor gereedschap voor zwevend en ga met de muis langs de lijn tot je ziet dat de muisaanwijzer verandert van vorm. Klik en typ een tekst in.

o        Het is mogelijk  de tekst te verplaatsen: ga met de muis naar de tekst, wacht tot de cursor 4 pijltjes wordt en verplaats de tekst.

o        Wanneer de tekst op zijn plaats staat, hef je de selectie op: ga naar selecties – niets selecteren.

o        Je kunt nu beslissen dat je de lijn onder de tekst weg wilt hebben. Ga naar Palet Lagen en klik op het oog van de vectorlaag, die hiermee onzichtbaar wordt.

o        Het is natuurlijk ook mogelijk tekst te laten lopen langs een cirkel. Activeer , trek een cirkel en handel zoals hiervoor beschreven!

        

9.   Hierboven zie je de tekst ook onder langs de lijn lopen, maar hij staat op zijn kop. Om dit anders te doen is er de mogelijkheid van pad omkeren. Dat gaat zo:

a.   trek een cirkel met het gereedschap voor basisvormen (als vector), achtergrondkleur uitzetten

b.   activeer het gereedschap pen

c.    kies voor Objecten - Omzetten naar pad

d.   kies voor Objecten - Bewerken - Pad omkeren

e.   activeer nu het gereedschap voor tekst, kies voor uitlijnen in het midden en typ de tekst

f.      De tekst verschuiven langs de cirkel:

1.   Klik weer op de tekst

2.   Ga met de cursor voor de tekst staan

3.   Druk op de spatietoets tot de tekst op de juiste plaats staat

g.   De lijn van de cirkel verwijderen: klik in het palet lagen op het plusje voor vectorlaag en zet een kruisje door het oog voor ellips.

10.         Van internet ophalen van letters (fonts): deze letters zijn in PSP te gebruiken zonder dat ze geļnstalleerd zijn in de map C:/Windows/fonts. Het is al voldoende op de betreffende letter te klikken, zodat het venster van die letter geopend wordt. Daarmee is de letter binnen PSP te gebruiken.

11.         Voordeel van punt 9: teveel letters in de map C:/Windows/fonts vertragen het systeem. Dat wordt bij de beschreven werkwijze voorkomen.


© Marga de Bruyne
www.oudje.nl
www.mijneigenfavorieten.nl/oudje