Reis naar Himachal Pradesh in India, september_oktober 2009

wachtentotdedienstbegint_small.jpg mooiuitgedost_small.jpg beetjelastvanzon_small.jpg metbril_small.jpg bijfeestmoetjeooketen_small.jpg dedienstgaatbeginnen_small.jpg totziensinnako_small.jpg septemberopwegnaarsojhaomdatwenietlangsdetibetaansegrenskunnenrijden_small.jpg
specialeschopdeeentrektaanhettouwdeanderhanteertdeschop_small.jpg zowerkthetdus_small.jpg onderwegnaarsojhaeindelijkeenpostkantoortje_small.jpg helemaalhandwerkvandaardatdekaartenpreciesna3wekeninnlbezorgdwerden_small.jpg dejaloripasopwegnaarsojha_small.jpg ineendorponderwegverbodenteparkerenhoeweldaarsowiesogeenplekvoorwas_small.jpg banjaracamp132afdalenomertekomenenookweeromhoognatuurlijk_small.jpg gedichtinonzekamerinbanjaracamp_small.jpg
septemberdoordekulluvalleivansojhanaarmanalitempeldag_small.jpg adembenemendmooi_small.jpg kleinehuisjeslangsdeweg_small.jpg vroegindemorgenalmetallejuwelenomenaanenin_small.jpg oudevrouwmettatoeagesophetvoorhoofd_small.jpg wasoveralenaltijdopdegeksteplekken_small.jpg versierdelingamineenvandeviertempelsvandezetempeldag_small.jpg grafstenen_small.jpg
openhoutentempel_small.jpg mooiraamineenvandeviertempels_small.jpg mahadevatempelvanbajaura_small.jpg mahadevatempelvanbajaura2_small.jpg oktoberover2passennaarkazahoogstepas4551mdewegwasafgeslotendoorbroborderroadorganisation_small.jpg oktobervanmanalinaarkaza15uurrijden_small.jpg dusfileopdepas_small.jpg file_small.jpg
hierkunjedusrustignaarkijkenalsjeinfilestaat_small.jpg ofhierietskopenwhiskeyofzo_small.jpg nietalleenautosoverdepas_small.jpg heelafentoewasdepaswegmetasfaltbedekt_small.jpg maarmeestalwashetzo_small.jpg wegrestaurant_small.jpg dewasvanhetrestaurantwordtgedaan_small.jpg veelvolkbijhetwegrestaurantmensenuithetspitidaldienaarhetkulludalgingenvooreenfestival_small.jpg
opnaarhetfestival_small.jpg opnaarhetfestival2_small.jpg opnaarhetfestival3_small.jpg opnaarhetfestival4_small.jpg oktoberkazaaandespitirivier_small.jpg kazaopzondag_small.jpg naarhetkloosterkyivandegeelmutsmonniken_small.jpg deviervrienden_small.jpg
wieldeslevens_small.jpg dekeukenmethetapparaatvoordeheerlijkeboterthee_small.jpg ophetdakopdeuitkijk_small.jpg ophetdak_small.jpg ditstondopdeheuvelvaneenouddorpbovenkazaen_small.jpg hiergaanwedevolgendekeerlogeren_small.jpg oktoberwegenssneeuwopdepasmoetenweterugvialandslidesmaareerstnogkloostertabo_small.jpg kloostertabowaarnunog40monnikenleven_small.jpg
Page: [1] [2][3] [4]